Tarihçe

KURULUŞ
04.04.2014

Kurucular Kurulu toplantısı Ankara’da yapılmış ve Derneğimizin kuruluş kararı alınmıştır.

25.04.2014

Dernek kuruluşu için başvuruda bulunulmuş ve Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 25/04/2014 tarih yazısı ile Tarım Ürünleri Lisanslı Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği (LİDAŞDER) kurulmuştur.

30.04.2014

Dernek tüzüğümüzün incelenmesi  sonucu  5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine  uygun olduğu bildirilmiştir.

24.10.2014

Derneğimiz  ilk olağan Genel Kurul toplantısı saat 14.00’ de dernek merkezinde  yapılmıştır.

TOP