2022 LİSANSLI DEPOCULUK ve HUBUBAT PİYASALARI KONGRESİ

Derneğimizce ilk defa 8-11 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya Belek Cornelia Diamond Otel'de düzenlenen
"Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları" Kongresi'ni, rekor katılımla gerçekleştirdik.

Katılım sağlayan tüm sektör paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

PROTOKOL KONUŞMALARI

Serdar GENÇ

LİDAŞDER Yönetim Kurulu Başkanı

1. PANEL :

LİSANSLI DEPOCULUKTA MEVCUT DURUM, SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Lisanslı Depoculukta Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri adlı panelimizde, Moderatörümüz İç Ticaret Genel Müdürü Sn. Adem BAŞAR'a, panelistlerimiz Sn. Ali KIRALİ'ye, Sn.Gökhan GÜRBÜZ'e, Sn. Mahmut GÜZEL'e ve Sn. Yahya TOPLU'ya katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Ali KIRALI
Gökhan GÜRBÜZ
Mahmut GÜZEL

2. PANEL :

YURTİÇİ VE YURTDIŞI HUBUBAT PİYASALARI DEĞERLENDİRME

Yurtiçi ve Yurtdışı Hububat Piyasaları Değerlendirme panelimizde Moderatörümüz Sn.Hüseyin ÇEVİK'e, Panelistlerimiz Sn. Haluk TEZCAN'a, Sn. Aykut GÖYMEN'e, Sn. Ülkü KARAKUŞ'a ve Sn. İsmail KEMALOĞLU'na kongremize katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Haluk TEZCAN
Aykut GÖYMEN
Ülkü KARAKUŞ
İsmail KEMALOĞLU

3. PANEL :

LİSANSLI DEPOCULUKTA TAZMİN FONU VE YETKİLERİ, MKK VE TAKASBANK İŞLEMLERİ

Lisanslı Depoculukta Tazmin Fonu ve Yetkileri, MKK ve TAKASBANK İşlemleri konulu panelimizde Moderatörümüz Sn. Bahar EMRE'ye, Panelistlerimiz Sn. Mustafa Umut ÖZGÜL'e, Sn. Gül ÖZCAN'a, Sn. Nesrin ÖZKURT'a katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Mustafa Umut ÖZGÜL
Gül ÖZCAN
Nesrin ÖZKURT

4. PANEL :

LİSANSLI DEPOCULUKTA DEVLET DESTEKLERİ, SİGORTA VE FİNANSMAN İŞLEMLERİ

Lisanslı Depoculukta Devlet Destekleri, Sigorta ve Finansman İşlemleri konulu panelimizde Moderatörümüz Sn.Adnan BENLİ'ye, Panelistlerimiz,Sn. Muharrem SATAR'a,Sn. Remzi DUMAN'a,Sn. Engin ÇEKİCİ'ye,Sn. Edip Kürşad BAŞER'e katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Muharrem SATAR
Remzi DUMAN
Edip Kürsad BAŞER

5. PANEL :

YETKİLİ SINIFLANDIRICILIK UYGULAMALARI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yetkili Sınıflandırıcılık Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri konulu panelimizde, Moderatörümüz Sn.Cihan SOYALP'e, Panelistlerimiz, Sn.Hidayet FODUL'a, Sn. Mustafa UYSAL'a, Sn.Avşin KAŞIKÇI'ya, Sn.Mehmet ÖPÖZ'e, Sn. Zeki DEMİRTAŞOĞLU'na katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Hidayet FODUL
Mustafa UYSAL
Mehmet ÖPÖZ
Zeki DEMİRTAŞOĞLU

6. PANEL :

MUDİLER VE LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİ SERBEST KÜRSÜ

Mudiler ve Lisanslı Depo İşletmeleri Serbest Kürsü panelimizde, Moderatörümüz Hikmet ÖZKAN'a, Panelistlerimiz Sn. Bahar EMRE'ye, Sn. Gökhan GÜRBÜZ'e, Sn. Necla KÜÇÜKÇOLAK'a katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

AÇILIŞ

PROTOKOL KONUŞMALARI

1. PANEL :

LİSANSLI DEPOCULUKTA MEVCUT DURUM, SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2. PANEL :

YURTİÇİ VE YURTDIŞI HUBUBAT PİYASALARI DEĞERLENDİRME

3. PANEL :

LİSANSLI DEPOCULUKTA TAZMİN FONU VE YETKİLERİ, MKK VE TAKASBANK İŞLEMLERİ

4. PANEL :

LİSANSLI DEPOCULUKTA DEVLET DESTEKLERİ, SİGORTA VE FİNANSMAN İŞLEMLERİ

5. PANEL :

YETKİLİ SINIFLANDIRICILIK UYGULAMALARI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

6. PANEL :

MUDİLER VE LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİ SERBEST KÜRSÜ

TOP